19 Maj 2016

Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do Projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

11 Maj 2016

w sprawie: ogłoszenia naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm...

20 Kwiecień 2016

W dniu 18 kwietnia 2016 roku gościliśmy przy Urzędzie Gminy w Bulkowie Bus 500 plus, w którym zainteresowani mieszkańcy gminy Bulkowo mogli uzyskać informacje w sprawie świadczeń wychowawczych.
Informacji udzielali Pani Marlena Mazurska Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu...

Program "Rodzina 500 plus"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tzw. Program "Rodzina 500 plus" wprowadziła od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1

tel/fax: 24 265 20 13 wew. 13
mail: gops@bulkowo.pl

Przyjaciele

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.