21 Wrzesień 2016

Szanowni mieszkańcy Gminy Bulkowo!

W związku z obsługą w systemie elektronicznym wniosków wpływających do GOPS w Bulkowie informujemy, że od dnia 1 października 2016 roku w każdą środę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie będzie przyjmował interesantów tylko w godzinach od 07:15 do...

20 Wrzesień 2016

Od lipca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie realizuje projekt p.n. „Jakość pomocy przeciw przemocy” dofinansowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego przez...

2 Wrzesień 2016

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie kolejny raz aktywnie włączyli się w działania animacyjne dla dzieci. Tym razem podczas Święta Plonów oraz VI Dni Bulkowa organizowanych w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Blichowie....

Program "Rodzina 500 plus"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tzw. Program "Rodzina 500 plus" wprowadziła od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1

tel/fax: 24 265 20 13 wew. 13
mail: gops@bulkowo.pl

Przyjaciele

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.