24 Październik 2016

Załącznik do
ZARZĄDZENIA Nr 56/2016
WÓJTA GMINY BULKOWO
z dnia 21 października 2016 r.

Regulamin
I konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo pn. "Wsi spokojna, wsi zielona…, czyli bioróżnorodność Naszej Gminy"
dofinansowanego...

19 Październik 2016

Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do Projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

17 Październik 2016

R e g u l a m i n

konkursu plastyczno-technicznego p.n. „Zdrowy styl życia” w ramach projektu "Jakość pomocy przeciw przemocy" dofinansowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”...

Program "Rodzina 500 plus"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tzw. Program "Rodzina 500 plus" wprowadziła od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1

tel/fax: 24 265 20 13 wew. 13
mail: gops@bulkowo.pl

Przyjaciele

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.